วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


 กิจกรรม การจัดกิจกรรมเสรี

กิจกรรมเสรีหรือกิจกรรมเล่นตามมุมที่โรงเรียนจัดให้เด็กเล่นอย่างอิสระ เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเล่นอย่างอิสระจากของเล่นตามมุมประสบการณ์หรือศูนย์


กิจกรรม การออกกำลังกายแบบแอโรบิก ด๊านซ์

เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic exercise) ประเภทหนึ่งที่นำเพลงมาประกอบ  นายแพทย์เคนเนธ คูเปอร์ แพทย์ประจำกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ริเริ่มจัดโปรแกรมขึ้นมาจนมีผู้นิยมอย่างมาก  ซึ่งมีความหมายดังนี้ แอโรบิก (Aerobic) เป็นคำคุณศัพท์  หมายถึงการใช้อากาศ แอโรบิก เอ็นเนอจี ดีลิเวอรี่  (Aerobic  energy  delivery)   หมายถึง  การสร้างพลังงานจากการใช้ออกซิเจนในการสันดาป-  การออกกำลังกาย (Exercise) หมายถึงการออกแรงเคลื่อนไหว หรือใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อการออกกำลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic exercise) กิจกรรม  ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน

ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่าคนจำนวนมาก เห็นความสำคัญของ การเริ่มต้นออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานและหันมาขี่จักรยานกันมากขึ้น มีทั้งขี่เพื่อความสนุกสนานและเพื่อออกกำลังกาย ถึงขนาดมีการตั้งกลุ่มกันขึ้นมาด้วย เช่น กลุ่มคนขี่จักรยานฟิกซ์ เกียร์ เป็นต้น
การเริ่มต้นออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน เป็นวิธีช่วยให้หัวใจและปอดได้ออกกำลังกาย เพราะทุก ๆ ครั้งที่เราขี่จักรยานจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น และ เต้นอยู่ในอัตราที่เหมาะสม